Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

zespół

mgr Magdalena Dec – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, pedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego. Współwłaściciel Centrum Socjo – Pedagogicznego „Team”, członek i trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, autorka i realizatorka projektów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

mgr Małgorzata Grabek - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA pedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego. Współwłaściciel Centrum Socjo – Pedagogicznego „Team”, członek i trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, autorka i realizatorka projektów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

mgr Kamil Szeremeta Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierunku Turystyka i Rekreacja. Specjalista z zakresu obsługi ruchu turystycznego i turystyki zdrowotnej. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. Wieloletni działacz w wolontariatach i stowarzyszeniach: „Bank żywności”, „Wolontariat Gorących Serc”, „Stowarzyszenie Inicjatyw Wolontarystycznych Perspektywa” i innych, gdzie był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji np. koncerty charytatywne, wydarzenia sportowe czy zbiórki publiczne. Ukończył liczne szkolenia dotyczące prowadzenia zajęć i współpracy, obsługi administracyjno – biurowej, elektronicznej ochrony dokumentów, zintegrowanych systemów zarządzania, systemu zarządzania jakością ISO 9001, planowania marketingowego.

mgr inż.Adrian Durka – kilkuletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju Perspektywa. Certyfikowany księgowy, programista samouk. Właściciel firmy Usługi IT Adrian Durka.

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka