Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.projekt pn. „Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!”


Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w okresie: kwiecień-grudzień 2017 realizuje projekt pn. „Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!” dofinansowany przez Urząd Miasta Rz...

Projekt pn. "LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozwoju"


Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zaprasza osoby w wieku 18+ zamieszkujące teren woj. podkarpackiego do udziału w projekcie pn. "LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozw...

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka