Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.INSPIRACJE do DZIAŁANIA na rok 2018


Zamieszczamy Raporty będące owocem twórczych, kreatywnych i inspirujących do działania dyskusji jakie miały miejsce podczas konferencji OPEN SPACE pn. "Od indywidualności do społecznośc...

Zaproszenie - konferencja open space - "od indywidualności do społeczności"


ZAPROSZENIE

„Konferencja” pn. "Od indywidualności do społeczności" będzie prowadzona przez Ola Chodasz w oparciu o ...

Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży


„Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży skierowanym do szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa. Zadanie współfinansowane jest...

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka