Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

NEWSY - Działający Senior - Aktywny Animator!


Od kwietnia 2019 r. realizujemy działania w ramach zadania publicznego pn. Działający Senior – Aktywny Animator! współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2019.

30 osób w wieku 60+ zakwalifikowanych do zadania publicznego bierze udział w cyklu szkoleń oraz spotkaniach inspirujących, podczas których zdobywają wiedzę a także doskonalą swoje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych oraz animacyjnych. Dzięki Trenerom oraz Animatorom Lokalnym, prowadzącym szkolenia oraz spotkania inspirujące Seniorzy mogą poznać wachlarz metod i technik pozwalających na aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania różnorodnych działań skierowanych na rzecz innych osób/ środowisk. Seniorzy, jak sami przyznają – inspirują się do działania – ale również dbają o własny rozwój rozpoczynając pracę nad tworzeniem pomysłów na przygotowanie własnych inicjatyw lokalnych.

Kolejne działania – spotkania, wizyty, inspiracje już przed nami! Efekty niebawem…

ZAPRASZAMY do śledzenia naszych działań na:

FB link

A oto krótka fotorelacja z prowadzonych do tej pory działań:Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka