Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

II Edycja - „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!"


Stowarzyszenie PERSPEKTYWA realizuje działania skierowane do dzieci i młodzieży z terenu woj. podkarpackiego w ramach projektu pn. „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy! – II edycja" sfinansowanego przez Fundację PZU.p>

Tematyka warsztatów dotyczy motywacji do podejmowania różnych aktywności, które warto podejmować w celu rozwijania się, mimo napotykanych w życiu trudności. Zostaną do tego wykorzystane różne innowacyjne metody pracy, m.in.: pedagogika cyrku, drama stosowana, grywalizacja, socjoterapia, itp. Warsztaty mają za zadanie wspomagać wszechstronny rozwój uczestników oraz zachęcać do aktywnego udziału w społecznym, podejmowaniu bezpiecznych zachowań, organizacji czasu wolnego, itp.

Podsumowaniem działań będzie spotkanie finałowe - Festiwal Fascynacji "Zainspirowani do działania", które odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2019r. Wezmą w nich udział uczestnicy warsztatów oraz ich rodzeństwo, rodzice/opiekunowie oraz przedstawiciele podkarpackich OPS, NGO, placówek kulturalno-oświatowych, władz lokalnych, itp. Podczas spotkania finałowego odbędzie się Pokaz Talentów oraz zorganizowane zostaną różnego rodzaju warsztaty dot. m.in.: zdrowego żywienia, sztuki cyrkowej, eksperymentów fizyczno-chemicznych, beatboxu, pierwszej pomocy, rękodzieła artystycznego, itp.Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka