Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Działający Senior – Aktywny Animator!


Zadanie publiczne pn. Działający Senior – Aktywny Animator! prowadzone w terminie: kwiecień – grudzień 2019 w ramach zadania publiczne współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2019 skierowane jest do osób w wieku 60+ z Gminy Głogów Małopolski i Miasta Rzeszowa

Zadanie publiczne pn. Działający Senior – Aktywny Animator! prowadzone w terminie: kwiecień – grudzień 2019 w ramach zadania publiczne współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2019 skierowane jest do osób w wieku 60+ z Gminy Głogów Małopolski i Miasta Rzeszowa.

W ramach projektu realizowane będą:

- szkolenia warsztatowe,

- inspirujące spotkania,

- wizyty studyjne,

- własne inicjatywy Seniorów,

- podsumowanie działań - Festiwal Inspiracji.

Celem prowadzonych działań jest zaangażowanie w różne formy animacji społecznej, upowszechnienie wolontariatu wśród osób starszych w działaniach lokalnych oraz zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą rzeczywistość. Działania proponowane w ramach projektu umożliwią i przyczynią się do wsparcia działań Uczestników Projektu przyczyniając się do osobistego rozwoju i wzrostu aktywności obywatelskiej. Przeszkoleni

W ramach projektu Beneficjenci rozwiną swoje kompetencje osobiste i animacyjne, odkryją sens angażowania się w działania społeczne oraz nastąpi u nich wzrost chęci samorozwoju i samorealizacji. Będzie to też inspiracja do zaangażowania i zachęcenie innych seniorów oraz młodego pokolenia do podejmowania aktywności na rzecz własnego oraz lokalnego rozwoju. Efektem realizacji zadania publicznego będzie wzmocnienie potencjału Seniorów, wzbudzenie chęci do rozwoju oraz wdrażania pozytywnych zmian w zakresie animacji społecznej. Realizacja zadania publicznego wzmocni społeczeństwo obywatelskie oraz podkarpackie NGO: przeszkolone osoby będą mogły same tworzyć oraz czynnie uczestniczyć i współpracować z NGO.

Przed nami dużo działań! Mnóstwo pomysłów!

ZAPRASZAMY do śledzenia naszych działań na: link

Formularz zgłoszeniowy

Plan projektuCopyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka