Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

INSPIRACJE do DZIAŁANIA na rok 2018


Zamieszczamy Raporty będące owocem twórczych, kreatywnych i inspirujących do działania dyskusji jakie miały miejsce podczas konferencji OPEN SPACE pn. "Od indywidualności do społeczności" prowadzonej przez Ola Chodasz w dniu 14 grudnia 2017.

Wypracowane pomysły stanowią podsumowanie realizacji projektu pn. „LIDER – Lokalne Inicjatywy – Drogą Efektywnego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Wszystkim przybyłym Uczestnikom konferencji, Liderom oraz Parnerom naszego Wydarzenia składamy serdeczne podziękowania.

Fotorelacja z konferencji znajduje się na naszym fanpagu na Facebook.com: www

raporty znajdują się
#tutaj#Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka