Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Zaproszenie - konferencja open space - "od indywidualności do społeczności"


ZAPROSZENIE

„Konferencja” pn. "Od indywidualności do społeczności" będzie prowadzona przez Ola Chodasz w oparciu o metodę Open Space Technology. Co oznacza, że będzie wyjątkowo - każdy będzie mieć głos i możliwość zgłoszenia tematu.

Więcej o metodzie:link

Nasza dyskusja będzie dotyczyć aktywności społecznej, roli lidera społeczności lokalnej we współczesnym świecie oraz potrzeb dotyczących zapotrzebowania na pracę prospołeczną oraz wygenerowania jak największej dawki inspiracji do działania.

Wydarzenie stanowi podsumowanie realizacji projektu pn. „LIDER – Lokalne Inicjatywy – Drogą Efektywnego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Uczestnikom gwarantujemy: niesamowitą atmosferę, ciekawe kontakty, interesujące tematy do rozmów, zaświadczenia o uczestnictwie oraz poczęstunek

Zapisy do 10 grudnia 2017r na: lider.perspektywa@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Bieżące informacje na temat wydarzenia na:

bieżące informacjeCopyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka