Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży


„Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży skierowanym do szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa. Zadanie współfinansowane jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa Termin realizacji zadania publicznego: wrzesień – listopad 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie do udziału

Regulamin rekrutacjiCopyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka