Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

projekt pn. „Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!”


Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w okresie: kwiecień-grudzień 2017 realizuje projekt pn. „Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!” dofinansowany przez Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Zdrowia. Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie oraz studentów do udziału w I edycji projektu – na zgłoszenia czekamy do: 21 kwietnia 2017r.

Zapisy na: sir.perspektywa@gmail.com oraz 725-693-082, 721-027-480.

Działania zaplanowane i podjęte w ramach zadania publicznego będą skierowane do dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz do studentów. W poszczególnych szkołach zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla wybranej przez pedagoga/ wychowawców klas grupy najbardziej aktywnych uczniów, którzy zostaną zapoznani ze specyfiką uzależnień w szczególności od alkoholu oraz przeciwdziałania agresji rówieśniczej. Aby zwiększyć skuteczność działań oraz trafić do szerszego grona odbiorów, zadaniem przeszkolonych uczniów, z pomocą pedagoga/ wychowawcy będzie przygotować oraz przeprowadzić warsztaty profilaktyczne podczas godzin wychowawczych dla swoich kolegów i koleżanek z klas – „Uczniowie uczniom”.

Działania zostaną skierowane również do studentów, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie metodyki pracy z grupą, podstaw komunikacji, poznają ćwiczenia, zabawy ułatwiające i zachęcające dzieci i młodzież do działania oraz w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Następnie swoją wiedzę i nowo nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w przygotowanej przez siebie inicjatywie o charakterze profilaktycznym na rzecz społeczności lokalnej (np. zajęcia w świetlicach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Miasta Rzeszowa).

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie do udziału

Regulamin rekrutacjiCopyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka