Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Projekt pn. "LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozwoju"


Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zaprasza osoby w wieku 18+ zamieszkujące teren woj. podkarpackiego do udziału w projekcie pn. "LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozwoju" współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest w okresie: luty – grudzień 2017r.

Rekrutacja uczestników trwa do 12 kwietnia 2017r.

Zapisy na: sir.perspektywa@gmail.com oraz 725-693-082, 721-027-480.

Projekt ma na celu zwiększenie udziału pełnoletnich mieszkańców woj. podkarpackiego w życiu lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość poprzez ich zaangażowanie w wolontariat i animację społeczną. Projekt umożliwi i wesprze działania ww. os. przyczyniając się do osobistego rozwoju Beneficjentów oraz wzrostu aktywności obywatelskiej poprzez zaoferowanie wsparcia merytorycznego, organizację warsztatów szkoleniowych, coachingu oraz wsparcie w realizacji własnych inicjatyw społecznych dla 16 osób. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju osobistego, w tym kompetencji liderskich oraz do wzrostu wiedzy uczestników nt. społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizuje ich w życiu społ. w swoich lokalnych środowiskach. Pozwoli samodzielnie zaplanować lokalną inicjatywę i wykorzystać zdobytą wiedzę Uczestnikom w praktyce. Będzie to również inspiracja do zaangażowania i zachęcenie innych osób z ich najbliższego środowiska do podejmowania aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz społeczności lokalnej. Efektem Szkoły jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do własnego rozwoju oraz wdrażania pozytywnych zmian w środowisku lokalnym i zawodowym.

Regulamin LiderCopyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka